พายัพ วนาสุวรรณ.

เปลือย 'ธารินทร์' / พายัพ วนาสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2542. - 246 หน้า : ภาพประกอบ.


นโยบายการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540.

HC445 / .พ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544