ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา" / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542. - 8, 191 หน้า.

9747717565


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT2460 / .ช6316

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544