จิตติ มงคลชัยอรัญญา.

ไปเป็นพระ / จินตวังโส. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานาสิ่งพิมพ์, 2541. - 52 หน้า.

9748652041


พระในพุทธศาสนา -- ไทย.
พุทธศาสนา -- ไทย -- วินัย.

BQ5160.ท9 / จ622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544