แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2541. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1 เรณู สอนเครือ บรรณาธิการ, ล. 2 อภิญญา เพียรพิจารณ์ บรรณาธิการ.

9742913153 9742914958


การดูแลด้านการพยาบาล.

WY100 / .น852

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544