อภิธาน สมใจ.

งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ / อภิธาน สมใจ. - [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

ผลงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มช่างฝีมือ ในชนบทภาคเหนือ โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

9746570706


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในงานศพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ -- ไทย (ภาคเหนือ)

GT3278.ก3ก27 / อ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544