ณรงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.

นินทานายกรัฐมนตรี : ประชาธิปไตยบนเส้นทแยง / รงค์ วงษ์สวรรค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2542. - 252 หน้า : ภาพประกอบ. - ปกิณกคดี ; ลำดับที่ 2 .

9747520044


นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ณ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544