รายงานประจำปี ศาลรัฐธรรมนูญ. - กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2540- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2541-

ปี 2556- มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

1513-5160


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ--วารสาร.


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2630.ก13 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544