ประยุทธ์ หลงสมบุญ.

พจนานุกรมบาลี-ไทย (15491 คำ) โดน ป. หลงสมบูณ์. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2519. - 707 หน้า.


ภาษาบาลี -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.

PK1090 / .ป35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544