มานิจ ชุมสาย, ม.ล., 2451-

พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - พระนคร, เฉลิมนิจ, 2501. - 494 หน้า.


ภาษาเยอรมัน -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.

PL4189 / .ม6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544