เทรสคอทท์, พอล บี.

ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ โดย ดร. พอล บี. เทรสคอทท์ แปลและเรียบเรียงโดย สวงค์ เศวตวัฒนา. - พระนคร, โรงพิมพ์บพิธ, 2510. - เล่ม.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ท7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544