รายงานเบื้องต้นการสำรวจวิทยุและโทรทัศน์ทั่วราชอาณาจักร = Preliminary report nationwide radio & television survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี - กรุงเทพฯ, 2512- - เล่ม. - 2511-12-

ปี 2517 ชื่อเรื่องที่ปกนอก: รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจวิทยุและโทรทัศน์ทั่วราชอาณาจักร. ปี 2518 ใช้ชื่อเรื่อง: รายงานผลการสำรวจข้อมูลเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ทั่วราชอาณาจักร. ปี 2523-2526 ใช้ชื่อเรื่อง: รายงานผลการสำรวจเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ทั่วราชอาณาจักร.


วิทยุ -- ไทย -- สถิติ.
โทรทัศน์ -- ไทย -- สถิติ.

HE8700.9.ท9 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544