ทำเนียบพ่อค้า ของ กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ. - พระนคร, กรมพาณิชย์, 2483. - 587 หน้า.


นักธุรกิจ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

HF3850.5 / .พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544