พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542. - 35 หน้า

9742825246


ระเบียบราคา -- ไทย.

HB236.ท9 / ท93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544