เฉลิมขวัญ หวั่งประดิษฐ.

ระบบรัฐสภาแยกอำนาจ : ทางออกเร่งด่วนของสังคมไทย / เฉลิมขวัญ หวั่งประดิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542. - 222 หน้า : ภาพประกอบ.

9747717573


ไทย. รัฐสภา.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การแบ่งแยกอำนาจ -- ไทย.
การแยกใช้อำนาจ -- ไทย.

JQ1745 / .ฉ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544