กระบวนการพยาบาล / สุระพรรณ พนมฤทธิ์ บรรณาธิการ. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2541. - 155 หน้า : ภาพประกอบ.

9742914966


กระบวนการทางการพยาบาล.
การวินิจฉัยทางการพยาบาล.

WY100 / .ก432

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544