จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล = [Fiscal capacity of Tambon (sub-district) administration organization] / จรัส สุวรรณมาลา. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541. - [10], 117, [16] หน้า : แผนที่.

9747215098


การบริหารส่วนตำบล -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ2162.55.ฮ7 / จ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544