รุ่ง แก้วแดง, 2487-

รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การบริหารงาน / รุ่ง แก้วแดง. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2538-2539. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9747115654 (ล. 1) 9743210652 (ล. 1 : 2540) 9747121468 (ล. 2)


การรื้อปรับระบบ -- ไทย.
ระบบราชการ -- ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.

JQ1746.ฮ1 / ร72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544