วูลฟ์, อีริค อาร์.

สังคมชาวนา แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช. - เชียงใหม่, ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2527. - 150 หน้า.


ชาวนา.

HD1513.ก3 / ว7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544