วัฒนา รัตนวิจิตร.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ รวบรวมโดย วัฒนา รัตนวิจิตร และ มีชัย ฤชุพันธุ์. - พระนคร, โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2511. - 40 หน้า.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
Constitutions -- Thailand.

JQ1743.ก5 / ว6 2511

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544