เสลา เรขะรุจิ.

เกมการเมืองของนายกสัญญา ธรรมศักดิ์ โดย ไทรน้อย, นามแฝง. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2517. - 214 หน้า.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

DS586 / .ส78

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544