นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

กลุ่มราชครูในการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 7, 205 หน้า.

9745716766


พรรคการเมือง -- ไทย.
นักการเมือง -- ไทย.

JQ1745.ก55ผ7 / น43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544