ทรงศรี สนธิทรัพย์.

รายงานวิจัยเรื่องความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ / โดย ทรงศรี สนธิทรัพย์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539. - VII, 146 แผ่น : ภาพประกอบ.


ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทย.
สถานดูแลผู้สูงอายุ -- ไทย.

HV1484.ท92 / ท45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544