เจาะลึกฎีกาเช็คตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน พร้อมหมายเหตุข้อกฎหมายที่สำคัญ / รวบรวมโดย สมชาย พวงภู่ ; [บรรณาธิการและ] จัดทำโดย ศิริจิต รัตนดารา. - [พิมพ์ครั้งที่ 2], ฉบับปรับปรุงใหม่. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541. - 120 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: เจาะลึกฎีกาเช็คพร้อมหมายเหตุข้อกฎหมายที่สำคัญ.


เช็ค -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT939.ก58 / 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544