เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-

รัฐมนตรีพันธุ์ใหม่ : บริหารงานบ้านเมืองอย่างไรให้ถูกใจประชาชน = [New breed of cabinet minister : guidelines toward good governance] / เชาวนะ ไตรมาศ. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541. - 38 หน้า.

9748633365


การบริหารรัฐกิจ.
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544