ปิยะรัตน์ เลิศลอย, 2513-

ปัญหามลภาวะน้ำมันที่เกิดขึ้นจากเรือบรรทุกน้ำมันในทะเล ส่วนที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / โดย ปิยะรัตน์ เลิศลอย. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 9, 155 แผ่น : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


มลพิษของน้ำมันในทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
เขตอำนาจศาล.

K956 / .ป64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544