ผจญ คงเมือง, 2514-

ปัญหาดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในระบบรัฐสภาไทย / โดย ผจญ คงเมือง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 11, 289 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ไทย. รัฐสภา.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
อำนาจบริหาร -- ไทย.
อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย.

KPT2270 / .ผ22

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544