คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ. - กรุงเทพฯ : Athataya, 2541- - เล่ม.

9748658007 9748657981 9748657973 9748657965 9748657957 9748664554 9748664562 9748664589


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620.ก6 / ค64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544