อมร ภูมิรัตน.

รายงานการประชุมมาตรฐานอาหารสากลสาขาน้ำผลไม้ ครั้งที่ 11 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2517. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517. - 117 หน้า. ตาราง.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


น้ำผลไม้ -- มาตรฐาน -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544