ชุมนุมเรื่องพระลอ. - พระนคร, กรมศิลปากร, 2513. - 269 หน้า. ภาพประกอบ.

ศพนางพยอม ชวลิตธำรง ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2513.

ลิลิตพระลอ.- บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์.- บทละคอนเรื่องพระลอ.


พยอม ชวลิตธำรง, 2457-2512.
ชวลิตธำรง (นาม)


พระลอ.

PL4209.1 / .พ36 2513

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544