รายงานผลการสำรวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตร พ.ศ. 2511 (Report of crop outting survey 1968) - พระนคร, 2513. - 92 หน้า.

มีภาษาอังกฤษประกอบ.


ข้าว -- สถิติ.
ข้าวโพด -- สถิติ.
ปอ -- สถิติ.

SB191.ข6 / ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544