36 ปี กรมวิเทศสหการ 23 พฤษภาคม 2542 / ถวัลย์ พลพืชน์ ประธานคณะผู้จัดทำ ; บรรจง อมรชีวิน คณะผู้จัดทำ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542. - 172 หน้า : ภาพสีประกอบ.


กรมวิเทศสหการ.

JQ1746.ฮ327 / ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544