อารยธรรมตะวันออก / ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ บรรณาธิการ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 11, 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9745716774


อารยธรรมตะวันออก.

CB253 / .ศ4 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544