สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - (กรุงเทพฯ) : กอง, 2536. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การวางแผน.

LG395.ก231 / ธ415 2535-39

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544