เสรี วงษ์มณฑา, 2492-

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค / เรียบเรียงโดย เสรี วงษ์มณฑา. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ จำกัด, 2542. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9748655172


พฤติกรรมผู้บริโภค.

HF5415.32 / .ส76

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544