พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2542. - [28] หน้า.


การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3100.ก28 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544