พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 : การตั้งข้อกล่าวหาเรียงลักษณะ การแก้ข้อกล่าวหาเรียงมาตรา พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2542. - ก-ฉ, 152 หน้า : ภาพประกอบ.


การเดินเรือในประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3473.ก28 2542 / พ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544