บทความประกอบการสัมมนาประจำปี 2528 เรื่องก้าวต่อไปของการพัฒนา (New dimensions for development) 14-15 ธันวาคม 2528. - กรุงเทพฯ, 2528. - หน้าไม่เรียงลำดับ. ภาพประกอบ. ตาราง.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว676

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544