ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2485-

โบราณคดีล้านนา = Archaeology in Lanna / ผู้เขียน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สายันต์ ไพรชาญจิตร์, สุภมาศ ดวงสกุล ; บรรณาธิการ สายันต์ ไพรชาญจิตร์. - [เชียงใหม่] : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2540. - 400 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9744250224


โบราณคดี -- ไทย (ภาคเหนือ)
แหล่งโบราณคดี -- ไทย (ภาคเหนือ)


ลานนา (อาณาจักร)
ลานนา (อาณาจักร) -- อารยธรรม.

DS588.ห7 / ก53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544