พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2542?] - 98 หน้า.

9747717662


การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม -- ไทย.
ระเบียบราคา -- ไทย.
การทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3220.ก28 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544