ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท : การสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 14-15 มกราคม 2542 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [และ] โครงการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, [2542] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่.


ชาวไท -- การประชุม.

DS523.4.ท9 / ก635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544