สกลวรรณากร วรวรรณ, ม.จ., 2431-2496.

สากลเทศบาล / โดย ม.จ.สกลวรรณากร วรวรรณ และ พระยาสุนทรพิพิธ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามวิทยากรณ์, 2478. - 249 หน้า.


การบริหารงานเทศบาล.
การบริหารงานเทศบาล -- ฝรั่งเศส.
การบริหารงานเทศบาล -- ญี่ปุ่น.

JS50 / .ส2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544