สายวรุณ น้อยนิมิตร.

นวทัศน์แห่งวรรณกรรมไทย / สายวรุณ น้อยนิมิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ชย อิมเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2541. - 155 หน้า : ภาพประกอบ.


วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .ส6174

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544