คีตติ้ง, มิเชล, ค.ศ. 1940-

แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : สรุปสาระสำคัญของ Agenda 21 ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / เขียนโดย Michael Keating ; ผู้แปล มานพ เมฆประยูรทอง. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2537. - 90 หน้า : ภาพประกอบ.

9748362957


การพัฒนาแบบยั่งยืน.

HC79.พ63 / ค636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544