พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2542] - 41 หน้า.


กฎหมายการศึกษา -- ไทย.

KPT3138.ก292542ก52 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544