วิทยากร เชียงกูล, 2489-

งานคัดสรรในรอบ 30 ปี ของ วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2542. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

9748712117


ไทย -- ภาวะสังคม -- 2508-2535.

HC445 / .ว634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544