พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กร ปกครองท้องถิ่น ให้มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : บริษัทดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2542. - 25, 263 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิชาการ .

9746045393


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย.
สื่อมวลชนท้องถิ่น -- ไทย.

PN4784.ท4 / พ58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544