การปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย / สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542. - 31 หน้า : ภาพประกอบ.


บริษัทกฟผ.
การไฟฟ้านครหลวง.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.


การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544