หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลล้มละลายกลาง วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2542. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] - 168 หน้า.


ศาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1943.ก28 2542 / ห36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544