ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2541- - เล่ม. - รายปี - ต.ค. 2539-ก.ย. 2540-


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--วารสาร.

JQ1746.ฮ348 / พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544