คู่มือการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ / คณะผู้จัดทำ วาสนา ฉวีรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ, 2542. - 297 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


จรรยาบรรณทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1632 / .ค747

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544